วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

เวลาที่ดี
วันๆหนึ่ง

ความสุขของคนทำงานคนหนึ่ง มันสามารถเป็นอะไรได้ตั้งมากมายหลายอย่างในแต่ละวัน ตั้งแต่มีคนยิ้มให้เราในตอนเช้า ไม่ว่าจะเป็นการได้พูดคุยสนุกสนานในหมู่เพื่อนๆยามว่างหรือพักเที่ยง ทำงานที่ไม่เคยทำเป็นให้สำเร็จ การได้รับคำชมเชยได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เข้าใจเพื่อนร่วมงานคนเดิมๆมากขึ้น
แต่ละวัน แม้ไม่ได้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นสุขใจได้ทั้งวัน...